فرصت

anadolu university

فرصت! دوستان عزیز ایرانی برای آینده‌ای امن، تحصیل در دانشگاه آنادولو به همراه دریافت اجازه‌ی اقامت کشور ترکیه به شکلی آسان را به شما پیشنهاد می‌دهیم. شما همچنین این امکان را خواهید داشت که تا پایان مراحل ثبت‌ نام هیچ مبلغی را پرداخت ننمایید. این پیشنهاد فرصت مناسبی ست که…

Read More

کمپین

anadolu university

امروزه داشتن مدرک لیسانس بسیار آسان است. با آموزش از راه دور، هر کجا که باشید، دانشگاه شما همانجاست! شما می توانید هر زمان که بخواهید در هر کجا مدرک کارشناسی بین المللی معتبر دریافت کنید! مدرک کارشناسی خود را دریافت کنید. فقط با صرف 3 الی 4 ساعت در…

Read More

Exhibition in Iran

iran-fitur-2015

Fair Organisation in Iran Iran market has many opportunities for new investment . Because the Goverment wants to integrate their economy with world economy.  You will see “the bulletin of trade ministry” about introduction of opportunities at below.  done many fair organisation in iran. if you want to create a…

Read More

Retail in Iran

iran-retail-754x254

Retail in Iran A retail revolution is sweeping through Iran. The sector witnessed significant transformation in the past-from small-unorganized families owned retail format to organized retailing. Over the last few years, retail has become one of the fastest growing sectors in the Iranian economy. There is chaotic activity in the…

Read More